Jump to content

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK - ODKUP POHLEDÁVEK

-

M.D.M ROYAL s.r.o. Chomutov

Na Příkopech 5610 Chomutov 430 01

Tel.:+420 604 876 714

IČO: 03584755

-

Vymáhání pohledávek reálných mimosoudních na zakázku.

Výkup zadlužených bytů, domů, pozemků, vozidel, stavebních strojů a pod.

Odkup pohledávek se využívá v případech, kdy věřitel nemá

čas na vymáhání dlužné částky nebo se smíří pouze s částí

svého dluhu.

-

Dluhy se musí platit a proto existují firmy, které se zabývají vymáháním pohledávek.

Přenechte své pohledávky profesionálům.

-

Profesionální vymáhání a inkaso mimosoudních pohledávek.

Vymáhání dluhů od dlužníka.

Zastupování klientů při mimosoudních jednáních s dlužníky.

Vymáhání pohledávek v nejkratším možném čase zákonnými postupy.

Přenechejte své pohledávky profesionálům.

Dokonalé vymáhání pohledávek.

Vše rychle a profesionálně vyřídíme.

-

Vymáhání pohledávek

Ohří, Karlovy Vary, Cheb, Most, Teplice, Ústí nad Chomutov, Jirkov, Kadaň, Klášterec nad

Labem, Liberec,Žatec, Louny, Rakovník, Plzeň, Slaný, Kladno, Praha, Brno, Ostrava ...

po dohodě celá Čr.

-

Vymáhání

Fyzických osob, podnikatelů, společností i firem.

Prověření obchodních partnerů před obchodem.

-

Uplatňování práv věřitele vůči svým dlužníkům.

Předsoudní stádium vymáhání pohledávky.

-

 

Mandantní smlouva

Mandátní smlouva sjednaná dle § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, představuje je jednu z možností jak vymáhat pohledávky. Její předností je, že věřitel zůstává i nadále majitelem pohledávky. Naše společnost se touto smlouvou zavazuje, že pro klienta, jeho jménem a na jeho účet, zařídí, za dohodnutou odměnu, která záleží na bonitě pohledávky, vyřízení jeho záležitostí vyplývajících z vymáhání předmětné pohledávky. Za tímto účelem uděluje klient naší společnosti plnou moc, která je součástí mandátní smlouvy. Smlouva se uzavírá obvykle na dobu jednoho roku s možností dalšího prodloužení. Ukončit ji lze výpovědí v souladu s §574 a 575 zákona č. 513/1991 Sb., obch. zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva o postoupení pohledávky

Smlouva o postoupení pohledávky sjednaná dle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, představuje také jednu z možností jak vymáhat pohledávky. Při uzavření této smlouvy je pohledávka včetně jejího příslušenství a dalších práv postoupena na naši společnost za úplatu ve sjednané výši. Klientovi po uzavření této smlouvy vzniká povinnost informovat dlužníka o postoupení pohledávky. Dále klient naší společnosti předá všechny podklady a poskytne všechna potřebná vysvětlení, která se týkají postupované pohledávky. Předností a tedy výhodou této smlouvy o postoupení pohledávky je, že klient získá formou sjednané úplaty od naší společnosti převážnou část předmětného dluhu zpět a nemusí se dále zabývat vymáháním pohledávky.